Memaknai Kodrat Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam

Memaknai Kodrat Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam

Memaknai Kodrat Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam Berikut adalah ulasan tentang bagimana kodrat dimaknai dalam tafsir mubaadalah. Sebuah tafsir kesalingan dimana laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara. Dalam sejarahnya tafsir ini dikembangkan oleh seorang ulama asal cirebon faqih abdul qadir. Cari Ustad merasa perlu mendistribusikan ulang kepada pembaca karena sejalan dengan prinsip keselamatan untuk…

Read More

Jangan Tergesa-gesa Membenarkan Berita

Jangan tergesa-gesa membenarkan berita, tetapi hendaklah menyelidiki kebenarannya, apalagi bila berita itu disampaikan oleh yg dikenal tidak bertanggung jawab. (Lihat QS. Al-Hujaraat/49: 6) Jangan sampaikan yang dangkal kepada ilmuan, mereka akan membencimu. Jangan pula yang amat dalam kepada awam, mereka akan mendustakanmu. Jangan menghalangi informasi bagi yang butuh, anda akan berdosa, tetapi jangan menyampaikannya kepada…

Read More