Jangan Tergesa-gesa Membenarkan Berita

Jangan tergesa-gesa membenarkan berita, tetapi hendaklah menyelidiki kebenarannya, apalagi bila berita itu disampaikan oleh yg dikenal tidak bertanggung jawab. (Lihat QS. Al-Hujaraat/49: 6) Jangan sampaikan yang dangkal kepada ilmuan, mereka akan membencimu. Jangan pula yang amat dalam kepada awam, mereka akan mendustakanmu. Jangan menghalangi informasi bagi yang butuh, anda akan berdosa, tetapi jangan menyampaikannya kepada…

Read More

Renungan Ramadhan

Prof. Dr. Mulyadhi Kartanegara: Sebagai ahli hadis, Imam syafi’i benyak sekali menyandarkan pandangannya pada hadis yang soheh, karena itu banyak pandangannya yang perlu dan boleh diikuti. Tidaklah mesti kalau, misalnya, ada satu pendapat yang bertentangan dengan hadis (perlu pembuktian), itu tidak berarti bahwa pandangan-pandangannya salah, dan pendapatnya tidak boleh diikuti.

Read More

Tipu daya iblis

Di dalam al-Qur`an, Allah SWT menjelaskan bagaimana Iblis dan pasukannya menggoda manusia agar melakukan larangan Allah. Misalnya di dalam surat al-A’raaf, dijelaskan bagaimana Iblis menggoda orang tua kita, nabi Adam dan Siti Hawa ‘alaiHimassalam, sehingga keduanya melanggar larangan Allah memakan buah terlarang, yang pada akhirnya keduanya keluar dari surga. ‎Dalam surat al-A’raaf ayat ke-22, Allah…

Read More